Algemene voorwaarden

 

Voor Particulieren

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op particuliere deelname aan de supportersvereniging van de DFS Trampolineselectie.
2. Supporters verkrijgen geen lidmaatschap van s.v. DFS, voor zover ze dat niet al zijn. Een donatie als supporter staat los van de bestaande verhouding tot s.v. DFS, en heeft daar geen invloed op.
3. Supporters kunnen alleen aanspraak maken op de rechten die voortvloeien uit deze voorwaarden.
4. Supporters hebben recht op het krijgen van een periodieke nieuwsbrief (ten minste eens per kwartaal). Supporters zijn zelf verantwoordelijk voor het melden van veranderingen in contactgegevens.
5. Supporters hebben recht op korting op door DFS georganiseerde evenementen waarvan toegang of deelname afhankelijk is van betaling.
5.1. De korting voor supporters wordt per evenement bepaald, en kan onder andere bestaan uit procentuele korting, package deals, vroegboekkortting, volledige vrijstelling van betaling, etc.
5.2. Aangeboden supportersprijzen kunnen van tijd tot tijd veranderen, en onderhevig gemaakt worden aan tijdslimieten.
5.3. Indien alleen gedurende een bepaalde periode aanspraak gemaakt kan worden op supporterskorting, dient na verloop van die periode de prijs betaald te worden die geldt voor niet-supporters.
5.4. Over de hoogte van de prijsreductie, of het soort korting dat de supporter per evenement krijgt, is geen correspondentie mogelijk.
6. Indien supporters iets aangeboden wordt dat niet valt onder deze voorwaarden, zijn in aanvulling op deze voorwaarden de voorwaarden van toepassing zoals in die specifieke aanbieding genoemd.
7. De kosten voor deelname als particuliere supporter bedragen € 12,50 per jaar.
7.1. Betaling geschiedt per doorlopende automatische incasso. Het bedrag van € 12,50 wordt afgeschreven van de opgegeven rekening na ondertekening van het inschrijfformulier.
7.2. De eerstvolgende betaling geschiedt per 1 januari of 1 juli van het eerstvolgende kalenderjaar nadat het deelname formulier door de supporter is ondertekend. De supporter krijgt daarover vooraf tijdig bericht.
7.3. Als s.v. DFS het inschrijfformulier ontvangt tussen 1 oktober en 31 maart, zal betaling vanaf het volgende kalenderjaar op 1 januari geschieden. Indien inschrijving tussen 1 april en 30 september plaatsvindt, zal de betaling van het volgende kalenderjaar steeds op 1 juli gebeuren.
7.4. Opzegging van deelname, en daarmee ontheffing van de betalingsverplichting, kan worden gemeld tot uiterlijk 14 dagen vóór de nieuwe betalingstermijn. Dat betekent t/m 17 december of 16 juni respectievelijk.
8. Supporters hebben recht op 20% korting op hun jaarlijkse bijdrage indien zij een nieuwe supporter aanbrengen.
8.1. Nieuwe supporters dienen de naam van de aanbrengende supporters te vermelden op hun deelname formulier.
8.2. De korting is cumulatief, tot maximaal 5 aangebrachte leden per kalenderjaar.
8.3. De korting wordt toegepast bij de eerstvolgende betaling na aanbrenging van de nieuwe supporter(s).
8.4. Het recht op korting is eenmalig, en niet overdraagbaar op welke manier dan ook.
8.5. Indien méér dan 5 nieuwe supporters worden aangebracht in één kalenderjaar, blijft de korting 100%. Het overschot aan aangebrachte supporters kan niet meegenomen worden naar een nieuwe betalingsperiode.
9. Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart supporter zich akkoord met de onderhavige voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen door s.v. DFS eenzijdig gewijzigd worden. Supporters zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. Tevens krijgen zij de kans hun deelname als supporter met onmiddellijke ingang te beëindigenVoor bedrijven

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deelname door bedrijven aan de supportersvereniging van de DFS Trampolineselectie.
2. In alle situaties waar het als supporter deelnemende bedrijf zich als supporter verhoudt tot s.v. DFS zijn alleen onderhavige voorwaarden van toepassing. De supporter verwerpt in zijn verhouding tot DFS als supporter de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.
3. Supporters verkrijgen geen lidmaatschap van s.v. DFS. Een donatie als supporter staat los van de bestaande verhouding tot s.v. DFS, en heeft daar geen invloed op.
4. Supporters kunnen alleen aanspraak maken op de rechten die voortvloeien uit deze voorwaarden.
5. Supporters hebben recht op het krijgen van een periodieke nieuwsbrief (ten minste eens per kwartaal). Supporters zijn zelf verantwoordelijk voor het melden van veranderingen in contactgegevens.
6. Supporters hebben recht op korting op door DFS georganiseerde evenementen waarvan toegang of deelname afhankelijk is van betaling.
6.1. De korting voor supporters wordt per evenement bepaald, en kan onder andere bestaan uit procentuele korting, package deals, vroegboekkortting, volledige vrijstelling van betaling, etc.
6.2. Aangeboden supportersprijzen kunnen van tijd tot tijd veranderen, en onderhevig gemaakt worden aan tijdslimieten.
6.3. Indien alleen gedurende een bepaalde periode aanspraak gemaakt kan worden op supporterskorting, dient na verloop van die periode de prijs betaald te worden die geldt voor niet-supporters.
6.4. Over de hoogte van de prijsreductie, of het soort korting dat de supporter per evenement krijgt, is geen correspondentie mogelijk.
7. Deelnemende bedrijven hebben het recht een advertentie te plaatsen op de daartoe aangewezen plaats op de website van s.v. DFS (www.dfs-hs.nl). De plaats en grootte van de advertentie geschiedt in overleg met de webmaster. Er wordt gepoogd alle adverteerders op gelijke voet te behandelen. Aan deze belofte kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.
8. Deelnemende bedrijven ontvangen een welkomstpakket. De inhoud daarvan kan van tijd tot tijd verschillen. Indien s.v. DFS besluit dat de inhoud verandert, kan een supporter geen aanspraak maken op gewijzigde inhoud van het pakket.
9. Indien supporters iets aangeboden wordt dat niet valt onder deze voorwaarden, zijn in aanvulling op deze voorwaarden de voorwaarden van toepassing zoals in die specifieke aanbieding genoemd.
10. De kosten voor deelname als supporter bedragen € 25,- per jaar.
10.1. Betaling geschiedt per doorlopende automatische incasso. Het bedrag van € 25 wordt afgeschreven van de opgegeven rekening na ondertekening van het inschrijfformulier.
10.2. De eerstvolgende betaling geschiedt per 1 januari of 1 juli van het eerstvolgende kalenderjaar nadat het deelname formulier door de supporter is ondertekend. De supporter krijgt daarover vooraf tijdig bericht.
10.3. Opzegging van deelname, en daarmee ontheffing van de betalingsverplichting, kan worden gemeld tot uiterlijk 14 dagen vóór de nieuwe betalingstermijn. Dat betekent t/m 17 december of 16 juni respectievelijk.
11. Supporters hebben recht op 20% korting op hun jaarlijkse bijdrage indien zij een nieuwe supporter aanbrengen.
11.1. Nieuwe supporters dienen de naam van de aanbrengende supporters te vermelden op hun deelname formulier.
11.2. De korting is cumulatief, tot maximaal 5 aangebrachte leden per kalenderjaar.
11.3. De korting wordt toegepast bij de eerstvolgende betaling na aanbrenging van de nieuwe supporter(s).
11.4. Het recht op korting is eenmalig, en niet overdraagbaar op welke manier dan ook.
11.5. Indien méér dan 5 nieuwe supporters worden aangebracht in één kalenderjaar, blijft de korting 100%. Het overschot aan aangebrachte supporters kan niet meegenomen worden naar een nieuwe betalingsperiode.
12. Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart supporter zich akkoord met de onderhavige voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen door s.v. DFS eenzijdig gewijzigd worden. Supporters zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. Tevens krijgen zij de kans hun deelname als supporter met onmiddellijke ingang te beëindigen, zo zij het niet eens zijn met de wijzigingen.